Yến sào
Thanh Thảo Nha Trang

Nguồn dinh dưỡng tốt nhất từ thiên nhiên bằng những sản phẩm chất lượng nhất

Xem tiếp

Sản phẩm mới

Yến nguyên tổ thô nhà 3

3,250,000/100gr

Xem tiếp

Yến tinh chế trắng đặc biệt

4,150,000/100gr

Xem tiếp

Yến nguyên tổ thô nhà 2

3,550,000/100gr

Xem tiếp

Yến chân làm sạch loại 1

3,850,000/100gr

Xem tiếp

Yến rút lông hồng lợt

4,950,000/100gr

Xem tiếp

Yến nguyên tổ thô nhà 1

3,850,000/100gr

Xem tiếp

Yến chân thô cao cấp

2,950,000/100gr

Xem tiếp

Yến tinh chế huyết 1

7,800,000/100gr

Xem tiếp

Tổ yến rút lông đặc biệt

5,300,000/100gr

Xem tiếp

Lợi Ích

Cẩm Nang